Download

Download version
2.839 her.

Tidsformat omregner

Excel Tidsformat omregner

 BST-Utilities.dk  >  BST-Utilities hovedmenu   Menuen TID

 

Tidsformat-omregner:

Værktøj til at konvertere sekunder, minutter, timer eller Excel's egen tidsformat om til andre formater.
Tilbyder både indtastninger og beregning af aktive celles/markerings sum/værdi. (markeres der flere celler, lægges værdierne sammen)
Ydermere er der mulighed for at sætte den beregnede værdi direkte ind i den aktive celle/markering via knappen 'Paste i markerede celler'.

I værktøjet kan du vælge blandt en række input og output formater.
Funktionen kan aktiveres både med menuen BST Utilities og højreklik et vilkårligt sted på dit regneark.

 

Maintenance