Download

Download version
2.839 her.

Indsæt billede

Indsæt billede

 BST-Utilities.dk  >  BST-Utilities hovedmenu   Menuen CELLER

 

Indsæt billede...

Forestil dig at kunne sætte et billede ind i Excel og styre størrelse og placering i én og samme arbejdsgang.
Vil du have tilpasset billedet så det passer ind i en celle, et område eller noget helt andet? Nu kan det lade sig gøre.

Når du aktiverer funktionen, skal du foretage et valg. Vil du bibeholde billedets oprindelige størrelse, selv styre størrelsen eller tilpasse størrelsen på billedet til den celle eller den markering på har lavet i dit regneark?

Felternes forklaring:
Højde/Bredde (px): Størrelsen angives i pixels.
Original = Billedels oprindelige størrelse
Tilpas til markering = Billedet skaleres til størrelsen på det område du har markeret (Har du kun markeret en celle, vil billedet blive tilpasset cellens størrelse.)

 

 

Maintenance