Download

Download version
2.839 her.

Alfabetisk sortering

Excel Alfabetisk sortering

 BST-Utilities.dk  >  BST-Utilities hovedmenu   Menuen ARK

 

Sorter alle ark alfabetisk:

Her sorteres alle ark i projektmappen alfabetisk fra venstre mod højre.

F.eks. hvis du har en projektmappe med 10 ark med navnene fra 1 - 10 eller fra abe - zebra, sorteres de så de ligger i korrekt alfabetisk rækkefølge.
Hvis dine faner er navngivet med tal, sorteres de alfanumerisk. For at opnå korrekt sortering skal du navngive dem 01, 02, 03 osv.

Maintenance